E-VERSLAS LT

„Ortopedijos projektai”2011 metais atsiliepė į VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros kvietimą teikti paraiškas, pagal priemonę „E-verslas LT“ 오토 캐드 2017 다운로드.  Pateikus paraišką ir gavus patvirtinimą dėl sutarties sudarymo įmonė ėmėsi veiklos vykdymo, siekdama įgyvendinti paraiškoje numatytas veiklas 다운로드. 2012 metų birželio mėnesio 6 diena pasirašius sutartį dėl „Pažangios elektroninio valdymo sistemos diegimo UAB „Ortopedijos projektai“, projekto kodas NR 다운로드. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-003, buvo pradėta vykdyti numatyta veikla. Kadangi įmonė aktyviai veikia ortopedinių techninių priemonių rinkoje Lietuvos teritorijoje jau gerą dešimtmetį, buvo nuspręsta, kad jai gyvybiškai būtinas veiklos modernizavimas ir verslo procesų optimizavimas, kuris suteiktų galimybę lanksčiau reaguoti į rinkos poreikius bei plėsti veiklą užsienyje 패션쇼 음악 다운로드. Įvykdyti užsibrėžtus uždavinius pati viena įmonė, deja, bet buvo nepajėgi. Todėl žinia apie paramą, skirtą iš Europos regioninio plėtros fondo lėšų, pradžiugino ir suteikė galimybę modernizuoti gamybos procesus 다운로드. UAB „Ortopedijos projektai“ yra stipriausia individualių avalynės įdėklų gamintoja Lietuvoje, tačiau gamybos procese buvo daug rizikų, kurias kai kuriais atvejais, sudėtinga suvaldyti 남자답게. Įgyvendinus „Pažangios elektroninio valdymo sistemos diegimo UAB „Ortopedijos projektai“ projektą, buvo optimizuoti daugelis gamybinių procesų, stipriai sumažinta žmogiškojo faktoriaus rizika Root genius download. Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyti 7 personaliniai kompiuteriai, taip pat įdiegta unikali verslo valdymo sistema, kuri leidžia sujungti gamybos procesus, paspartinti informacijos sklaidą tarp įmonės darbuotojų, taip pat suteikia galimybę tiksliau vertinti gamybinį procesą, išvengti klaidų 다운로드. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 130 tūkstančių litų parama. Projekto įgyvendinimo laikotarpis- nuo 2012 metų kovo mėnesio iki 2013 metų gegužės mėnesio 나츠메 우인장. Šiuo metu visa numatyta kompiuterinė įranga jau yra įsigyta, programinė įranga taip pat baigta kuri, įdiegta ir naudojama verslo procesuose.

Projektas „Pažangios elektroninio valdymo sistemos diegimas UAB „Ortopedijos projektai“ buvo įgyvendinamas įmonėje 2012 kovo  – 2013 metų gegužės mėnesiais 동물의 숲 nds 다운로드.

Projekto kodas: NR. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-003