E-VERSLAS LT

„Ortopedijos projektai”2011 metais atsiliepė į VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros kvietimą teikti paraiškas, pagal priemonę „E-verslas LT“.  Pateikus paraišką ir gavus patvirtinimą dėl sutarties sudarymo įmonė ėmėsi veiklos vykdymo, siekdama įgyvendinti paraiškoje numatytas veiklas. 2012 metų birželio mėnesio 6 diena pasirašius sutartį dėl „Pažangios elektroninio valdymo sistemos diegimo UAB „Ortopedijos projektai“, projekto kodas NR. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-003, buvo pradėta vykdyti numatyta veikla. Kadangi įmonė aktyviai veikia ortopedinių techninių priemonių rinkoje Lietuvos teritorijoje jau gerą dešimtmetį, buvo nuspręsta, kad jai gyvybiškai būtinas veiklos modernizavimas ir verslo procesų optimizavimas, kuris suteiktų galimybę lanksčiau reaguoti į rinkos poreikius bei plėsti veiklą užsienyje. Įvykdyti užsibrėžtus uždavinius pati viena įmonė, deja, bet buvo nepajėgi. Todėl žinia apie paramą, skirtą iš Europos regioninio plėtros fondo lėšų, pradžiugino ir suteikė galimybę modernizuoti gamybos procesus. UAB „Ortopedijos projektai“ yra stipriausia individualių avalynės įdėklų gamintoja Lietuvoje, tačiau gamybos procese buvo daug rizikų, kurias kai kuriais atvejais, sudėtinga suvaldyti. Įgyvendinus „Pažangios elektroninio valdymo sistemos diegimo UAB „Ortopedijos projektai“ projektą, buvo optimizuoti daugelis gamybinių procesų, stipriai sumažinta žmogiškojo faktoriaus rizika. Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyti 7 personaliniai kompiuteriai, taip pat įdiegta unikali verslo valdymo sistema, kuri leidžia sujungti gamybos procesus, paspartinti informacijos sklaidą tarp įmonės darbuotojų, taip pat suteikia galimybę tiksliau vertinti gamybinį procesą, išvengti klaidų. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 130 tūkstančių litų parama. Projekto įgyvendinimo laikotarpis- nuo 2012 metų kovo mėnesio iki 2013 metų gegužės mėnesio. Šiuo metu visa numatyta kompiuterinė įranga jau yra įsigyta, programinė įranga taip pat baigta kuri, įdiegta ir naudojama verslo procesuose.

Projektas „Pažangios elektroninio valdymo sistemos diegimas UAB „Ortopedijos projektai“ buvo įgyvendinamas įmonėje 2012 kovo  – 2013 metų gegužės mėnesiais.

Projekto kodas: NR. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-003